Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - (ingezonden) De D66-fractie van Voorschoten veerde in blijdschap op over de goede duurzaamheid in Voorschoten. Volgens een landelijk onderzoek scoort Voorschoten namelijk een ruime voldoende: 3 van de 5 punten. ‘En nu: op naar de duurzaamste gemeente in Zuid-Holland’.

Recentelijk verscheen een studie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (“Governance monitor duurzame gemeenten 2016”)  waarin de uitvoering van duurzaamheid in alle 390 Nederlandse gemeenten is onderzocht,

In deze studie wordt rekening gehouden met doelstellingen van de Verenigde Naties, waarbij niet alleen naar  ‘mooie woorden‘, maar ook naar de praktische uitwerking wordt gekeken. Zo kon elke gemeente punten scoren. Die score liep van 1 – 5. Enkele gemeenten scoren 1,5 of lager. Geen gemeente kwam hoger dan 4 punten. Voorschoten haalde een ruime score van 3 en bewees dat het een bovengemiddeld ambitie en prestatieniveau heeft.

Voor D66 is Voorschoten een aantrekkelijk dorp met bijzondere kwaliteiten op het gebied van groen, veiligheid en een rijk verenigingsleven; maar Voorschoten is nu dus ook op weg om een bijzonder duurzame gemeente te worden. Om die reden is een motie van D66 een paar jaar geleden om € 300.000 voor duurzaamheid te reserveren ook aangenomen in de Raad.

Nu is er dus alle reden om de gemeente te  complimenteren. ‘Het ambitie- en prestatieniveau is goed en geeft voldoende mogelijkheden tot verdere stappen’, aldus fractievoorzitter Marco van der Meij, ‘Onze ambitie is nog steeds dat Voorschoten de duurzaamste gemeente in Zuid-Holland wordt. D66 wil dit in 2020 realiseren.