Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - (ingezonden) D66 werkt actief mee aan het financieel herstelplan voor Voorschoten en zijn bereid de OZB te verhogen en te kijken waar uitgaven verlaagd en de inkomsten verhoogd kunnen worden. Tegelijkertijd wil D66 de vrijwilligers in verenigingen en stichtingen ontzien.

D66 vindt onder andere dat bezuinigen op onderhoud van groen en infrastructuur kan. Als we beter gaan samenwerken met Wassenaar kan ook kan het ambtelijk apparaat efficiënter werken. ‘We kunnen ten minste een van de twee directeuren laten gaan: twee kapiteins op een schip is niet meer te verdedigen’.

Aan de uitgavenkant denken wij ondermeer aan de verkoop van onroerend goed. Begrotingsdiscipline binnen de Raad zelf staat ook hoog op de lijst van zaken, die we willen aanpakken.

‘We hebben tal van ideeën om de financiën voor de lange termijn op orde brengen’, aldus fractievoorzitter Marco van der Meij. Voorschoten geeft op tal van onderwerpen meer uit dan vergelijkbare gemeenten. Begrijpelijk zolang het kon, maar ‘de koek is op’ en ‘tering naar de nering’ en zo voorts.. "Wij zien de bijeenkomst van afgelopen week als een nuttig begin van een gesprek met de inwoners van Voorschoten" De partij hoort graag van bewoners en ondernemers aanvullingen op hun ideeën voor het dorp.

"We kunnen overigens ook helder zijn over waar we niet op willen bezuinigingen’. Volgens D66 zijn de voorzieningen van en voor het verengingsleven in ons dorp van groot belang. ‘We willen hier kijken hoe we meer kunnen doen met hetzelfde geld’, aldus Van der Meij.