Voorschoten - (ingezonden persbericht) Medio december heeft het college van Voorschoten besloten om de tarieven voor de huishoudelijke hulp aan te passen. Daarmee gaat een wens van D66, GroenLinks en SP in vervulling. Die partijen hebben bij herhaling gevraagd om een correcte toekenning van de huishoudelijke hulp - na diverse signalen dat de gemeente Voorschoten tekortschoot bij het verstrekken van huishoudelijke hulp.

D66 deed in de zomer ene telefonisch onderzoek onder thuiszorgorganisaties, om te vragen hoeveel uren hulp zij verstrekten aan Voorschotenaren. Daarbij bleek dat zij een standaardvergoeding kregen va 189,- euro, voor vier weken, een bedrag waar de thuiszorgorganisaties aangaven dat zij daarmee niet de noodzakelijke huishoudelijke hulp konden bieden.

In de gemeenteraad zijn diverse discussies gevoerd waarin D66 vroeg of de huishoudelijke hulp niet in lijn kon worden gebracht met de uitspraak van de Centrale raad van Beroep, de hoogste juridische instantie in de Zorg. De wethouder heeft hierop een onderzoek laten doen en een aantal zaken ten goede veranderd. “Naar nu dus blijkt wordt de huishoudelijke hulp naar de wens van de oppositiepartijen verbeterd, en daar zijn we blij mee”, aldus Aisia Okma en Kiek Alkemade.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.