Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - (ingezonden persbericht) D66 heeft vragen gesteld aan het college of Voorschoten mee wil doen om een dementie vriendelijke gemeente te worden. Hiermee vertaalt D66 een landelijk project naar onze eigen gemeente.

In Nederland lijden ruim 260.000 mensen aan dementie. De komende 15 jaar verdubbelt dit aantal en uiteindelijk wordt dit volksziekte nummer 1.              .

Kiek Alkemade van D66 is blij met de reactie van het college, waarin ze aangeven mee te gaan werken aan dit landelijk project. Ook Voorschoten heeft te maken met een steeds grotere groep mensen met een dementie. Deze mensen verdienen onze aandacht. Het college vindt het belangrijk dat de samenleving inclusief de gemeenteambtenaren zich meer bewust worden van het toenemende aantal mensen met een dementie én de belasting die dat met zich mee brengt voor de mantelzorgers.

Medewerkers van het Klanten Contact Centrum gaan allemaal op cursus: “omgaan met dementie”. In het beleidsplan sociaal domein wordt aandacht besteed om de bewustwording te vergroten van de groeiende groep kwetsbare inwoners en mantelzorgers. Een deel van deze groep kwetsbaren heeft dementie.                    

D66 blijft waakzaam naar de concrete uitvoering.

-- Lees verder na de advertentie --

Fijn dat je tot hier bent gekomen met lezen, wij vragen jouw nog even dit te lezen, misschien kan jij ons helpen (klik)

 

VOORSCHOTEN KOOPT LOKAAL!
Maak kennis met 100+ bedrijven en verenigingen in de adressengids
Start hier.....

 


KOOP LOKAAL BIJ DE ONDERNEMER VAN HIER:

Koop lokaal bij de ondernemer van hier :

nlardaenfrdeelitnoplptruessvtr