Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - Het aantal Voorschotenaren van 65 jaar en ouder dat als gevolg van een valpartij in het ziekenhuis belandt ligt fors boven het landelijk gemiddelde. D66 wil graag dat burgemeester en wethouders meer doen aan het voorkomen van valpartijen.

Afgelopen donderdag 24 november kwamen de cijfers ter sprake in de commissie Mens en Samenleving. In Voorschoten gaat het om 157 mensen  die in 2014 in het ziekenhuis belandden, tegen een gemiddelde van 139 in de rest van Nederland ging. In Voorschoten zijn dus ongeveer 10 procent meer valpartijen.

Het beleid is er op gericht dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. “Dan moet de gemeente dat ook mogelijk maken” , aldus Aisia Okma, raadslid van D66. “Er is echter vorig jaar aanmerkelijk minder geld uitgegeven aan aanpassingen in de huizen van mensen, zoals bijvoorbeeld het toegankelijk maken van vertrekken en trapliften. D66 wil graag weten of dit verband houdt met elkaar en dat de gemeente meer doet aan het voorkomen van valpartijen”.

Het college gaf aan niet te weten of er een verband bestaat tussen de afname in investeringen in aanpassingen aan woningen enerzijds en de valpartijen anderzijds. De wethouder gaf aan dat de gemeente een cursus valpreventie geeft.

D66 wil dat de gemeente de cursus valpreventie beter onder de aandacht brengt, en dat beter gekeken wordt naar de oorzaak van de grote hoeveelheid valpartijen.