Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - D66 krijgt op 30 april tijdelijk een nieuw gemeenteraadslid: Peter Paul Lippinkhof. Hij vervangt Rik Riphagen, die na een operatie een periode van herstel ingaat. Fractievoorzitter Marco van der Meij wenst Rik Riphagen een voorspoedig herstel toe. Hij is blij dat de Kieswet een tijdelijke vervanging mogelijk maakt.

Wanneer een raadslid tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen biedt de kieswet de mogelijkheid dat een vervanger gedurende deze periode de werkzaamheden overneemt.  Op deze mogelijkheid doet D66 nu een beroep. Peter Paul Lippinkhof (30) wordt hiermee meteen het jongste lid van de Voorschotense gemeenteraad. In de raad neemt hij de portefeuille Wonen, Ruimte & Groen op zich.