Voorschoten - Als komende donderdag de besteding van de duurzaamheidsreserve wordt besproken in de  raadscommissie wonen, ruimte en groen stelt D66 voor om mee te doen met de inzamelingsactie van taxussnoeisel. Dit tuinafval wordt gebruikt voor het maken van kankermedicijnen.

Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie. De voorgestelde bijdrage van de gemeente bestaat uit het beschikbaar stellen van advertentieruimte en een container op de gemeentewerf.

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN