Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - De Voorschotense D66 fractie roept de provinciale politiek op snel werk te maken van maatregelen om de doorstroming van Leiden en Voorschoten naar de A4 te verbeteren. Iedereen die ’s ochtends het Lammenschansplein wil passeren rijdt de file in. Regionale bereikbaarheid is een kerntaak van de provincie. De D66 fractie vraagt het provinciebestuur daarom in actie te komen.

D66 fractievoorzitter Van der Meij: “Op de korte termijn kan met een aantal slimme oplossingen de doorstroming al verbeteren. Beter afstellen van de verkeerslichten is een eerste stap. Daarnaast moet er nu eindelijk een einde komen aan het openen van de Lammenschansbrug tijdens de spits.”

Het idee is dat door de aanleg van de Rijnlandroute dit verkeersknooppunt ontlast zal worden. Volgens de milieu effect rapportage die bij het besluit over de aanleg van de Rijnlandroute is opgesteld zal de verkeersintensiteit echter ook met de nieuwe weg flink toenemen; van 28.000 passanten in 2005 naar 34.500 in 2020 (23 % groei). Daarom is structurele aanpak nodig. Van der Meij: “We vragen de provincie bij het maken van de plannen voor de komende jaren serieus aandacht te besteden aan dit knelpunt.”

D66 vraagt bij het zoeken naar oplossingen breed te kijken: “Meer asfalt is niet direct waar we om vragen. Waar mogelijk zou de ontsluiting ook met beter openbaar vervoer kunnen verbeteren.”