Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - Privacy en vertrouwelijke informatie van de Voorschotenaren lijkt niet goed beschermd, dat constateren zorgprofessionals naar aanleiding van de eerste ervaringen in de samenwerking met de gemeente Voorschoten. D66 heeft kritiek geuit op de gang van zaken.

Zorgprofessionals blijken zich zorgen te maken over de privacy.  Uit ervaringen met de proefpilot, dat wil zeggen de nieuwe manier van werken van de gemeente, bleek dat hulpverleners die niet betrokken zijn bij individueel geval in het zorginformatiesysteem kunnen kijken. 

D66-woordvoerder Aisia Okma noemt dit “volkomen ongewenst en in strijd met de gemaakte afspraken.  Als het gaat om ziektes, kwalen of schulden dan behoort de gemeente hier  strikt vertrouwelijk mee om te gaan. Vorig jaar is –op initiatie van D66 en GroenLinks- afgesproken dat de bescherming van vertrouwelijke informatie van Voorschotenaren alsnog snel wordt geregeld in een convenant, maar informatie hierover hebben we niet gekregen”.

Wethouder Bremer meende dat er geen sprake was van een systeem waarin alle gegevens werden gedeeld; en er zou op korte termijn een privacyreglement naar de gemeenteraad worden gestuurd.

“D66 vindt het belangrijk dat vertrouwelijke gegevens ook vertrouwelijk blijven. Als de eigen rapportages  melden dat de vertrouwelijkheid in het geding is, dan verwachtten wij dat het college van B en W dit serieus oppakt. Het College Bescherming Persoonsgegevens zal dit jaar extra aandacht geven aan privacy in gemeentelijke registraties. Jammer dat er dan weer van buiten druk moet komen, omdat dit College kennelijk haar eigen stukken niet kent en op dit punt dan tekort schiet.”