Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - D66 heeft vragen gesteld over een wel heel lange periode, waarop een inwoonsters uit Voorschoten op antwoord wacht. Meer dan 1,5 jaar geleden is gevraagd te kijken naar mogelijk onhygiënische omstandigheden rond vuilcontainers op de Badhuisweg.

De betrokken inwoners meldde dit voor het eerst medio 2013. In vier brieven en 2 persoonlijke meldingen werd het verzoek herhaald. Uiteindelijk is D66 gevraagd te bemiddelen.

Fractievoorzitter Marco van der Meij: ‘wij willen graag dat de dienstverlening verbetert, dat kan door inwoners tijdig een antwoord te geven. Als dan zelfs een brief (in 2013) aan de wethouder persoonlijk niet meer helpt en er na 1,5 jaar nog steeds geen antwoord is gekomen dan is een triest record bereikt.  Wij hebben gevraagd waarom er geen antwoord is gegeven en welke lessen het College hieruit trekt’.