Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - Op donderdag 13 november stelde de raad de beleidsplannen voor de WMO, jeugdzorg en de participatiewet vast. D66 drong samen met GroenLinks en de PvdA met succes aan op een preventieplan jeugdzorg. 

Volgend jaar zal blijken of iedereen zijn weg zal kunnen vinden in de zorg en of diegenen die dat hard nodig hebben, de zorg ook tijdig krijgen. D66 drong er bij het college op aan om bij de jeugdzorg bovenop de uitvoering van taken te zitten. D66 raadslid Aisia Okma:  “Geen kind tussen wal en schip, dat heeft de wethouder gezegd en daar houden we haar aan”.

D66 volgt de ontwikkelingen extra kritisch, omdat er ook veel minder geld voor jeugdzorg is. “Als die ontslagen medewerkers jeugdzorg, wat betekent dat voor de continuïteit van de zorg. Krijgen jongeren die zorg nodig hebben straks steeds te maken met een nieuwe hulpverlener? De  gevolgen van een eventuele mislukking zijn ernstig: wat te denken van een jongere die hulpverlenersmoe is, en de angst bij ouders voor hulpverleners die je kind weghalen, die angst is groot. We hebben nú de kans om de hulp goed neer te zetten, laten we dat dus in één keer goed doen”, aldus D66 raadslid Aisia Okma.

Gisteravond werden ook andere piketpalen mede namens D66 geslagen. Zo is afgesproken dat er een volwaardig PGB tarief zal komen, een privacyreglement voor alle drie de decentralisaties en een lokale ombudsman. In eerdere vergaderingen stelde D66 als randvoorwaarden voor om de burger in de zorg centraal te stellen en hem zoveel mogelijk keuzevrijheid en zeggenschap over zijn eigen situatie te geven.