De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Voorschoten - In het schitterende Museum Voorschoten organiseerden drie afdelingen van D66 een debatavond onder de noemer D66 Duivenvoorde Discussie en Debat. Avondvoorzitter Freddy Blommers kondigde deze avond aan als pilot van een op handen zijnde serie debatavonden.

Lees verder...

Voorschoten - D66 krijgt op 30 april tijdelijk een nieuw gemeenteraadslid: Peter Paul Lippinkhof. Hij vervangt Rik Riphagen, die na een operatie een periode van herstel ingaat. Fractievoorzitter Marco van der Meij wenst Rik Riphagen een voorspoedig herstel toe. Hij is blij dat de Kieswet een tijdelijke vervanging mogelijk maakt.

Lees verder...

Voorschoten - D66 heeft vragen gesteld waarom de gemeente haar rekeningen niet op tijd betaalt. Fractievoorzitter Marco van der Meij: ‘niet netjes dat de gemeente niet op tijd haar rekeningen betaalt. Bedrijven hebben hun inkomsten hard nodig om de economie weer gezond te krijgen.  Als burgers of bedrijven een dag te laat zijn met het betalen van de belastingaanslag dan volgen boetes. Diezelfde overheid moet het goede voorbeeld geven’.

Lees verder...

Voorschoten - Als komende donderdag de besteding van de duurzaamheidsreserve wordt besproken in de  raadscommissie wonen, ruimte en groen stelt D66 voor om mee te doen met de inzamelingsactie van taxussnoeisel. Dit tuinafval wordt gebruikt voor het maken van kankermedicijnen.

Lees verder...

Voorschoten - De Voorschotense D66 fractie roept de provinciale politiek op snel werk te maken van maatregelen om de doorstroming van Leiden en Voorschoten naar de A4 te verbeteren. Iedereen die ’s ochtends het Lammenschansplein wil passeren rijdt de file in. Regionale bereikbaarheid is een kerntaak van de provincie. De D66 fractie vraagt het provinciebestuur daarom in actie te komen.

Lees verder...

Voorschoten - Privacy en vertrouwelijke informatie van de Voorschotenaren lijkt niet goed beschermd, dat constateren zorgprofessionals naar aanleiding van de eerste ervaringen in de samenwerking met de gemeente Voorschoten. D66 heeft kritiek geuit op de gang van zaken.

Lees verder...

Anneke Wijbenga is kandidaat voor D66 bij de Provinciale verkiezingen.

Voorschoten - Afgelopen zaterdag 7 februari introduceerde D66 de Voorschotense Anneke Wijbenga als kandidaat voor de Provinciale Staten. Dit gebeurde tijdens de ‘in gesprek met …dag' in het centrum van Voorschoten. Anneke heeft jarenlang ervaring als milieudeskundige in Zuid Holland en staat op een verkiesbare plaats.

Lees verder...

Voorschoten - Tijdens de commissievergadering wonen, ruimte en groen op donderdag 20 november werd duidelijk dat zowel de raad als de omwonenden niet volledig zijn geïnformeerd over de plannen voor de herinrichting van de parkeerplaats in het stationsgebied door het college. D66 maakt zich hierover zorgen.

Lees verder...

Rik Riphagen volgt Hugo Haastert op in de raad. Foto | D66 Voorschoten

Voorschoten - De fractie van D66 wordt vanaf 1 oktober versterkt in de persoon van Rik Riphagen, die ’s avonds beëdigd wordt als nieuw D66 Raadslid. Rik Riphagen heeft een technische-, bedrijfskundige achtergrond, is werkzaam geweest in het bedrijfsleven en heeft een uitgebreide internationale ervaring. Hij werkt momenteel als auditor bij het Ministerie van Financiën. Hij volgt Hugo van Haastert op, die afscheid moet nemen.

Lees verder...