De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Voorschoten - (ingezonden persbericht) D66 blijft bezorgd over de medewerkers van ‘Voor Elkaar’. Een toegezegd gesprek tussen het College van B&W en het bestuur van de Stichting Voor Elkaar ging kennelijk niet over de verstoorde arbeidsrelaties. Volgens D66 is er nog niets opgelost, het mediation traject blijft onduidelijk; informatie over hoe het nu verder moet wordt niet gegeven.  Een gemiste kans om de medewerkers van Voor Elkaar er weer bij te betrekken.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden persbericht) Het initiatief voorstel van D66 om de Duivenvoordecorridor open te houden kon op afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering rekenen op steun van GL en SP, maar werd door de coalitie van VVD, CDA en ONS en steun van de PvdA afgewezen. D66 wilde dit gebied als onderdeel van het nieuwe Nationale Park De Hollandse Duinen open houden.  Hiervoor stelde de initiatiefnemers voor om onder meer € 1 miljoen uit de Nuon reserves (die een paar jaar geleden nog € 39 miljoen bevatte) hiervoor beschikbaar te stellen.

Lees verder...

Voorschoten - D66 is zwaar teleurgesteld over het besluit dat donderdagavond in de gemeenteraad door de meerderheid van VVD, CDA en ONS is genomen. Besloten werd alvast de panden van de bibliotheek en het Cultureel centrum te verkopen, in afwachting van een nieuw op te richten commercieel gerunde multiculturele accommodatie. Dat meldt de partij in een persbericht.

Lees verder...

Voorschoten / Wassenaar - De samenwerkende D66-afdelingen van Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg organiseren op woensdag 12 oktober om 20.00 uur een debatavond in Huize Willibrord Wassenaar, met onder andere D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Thema is 'Zijn we klaar voor de grijze golf?'

Lees verder...

Voorschoten - Krijgen de Voorschotenaren die dat nodig hebben wel voldoende huishoudelijke hulp? En wordt die hulp wel door een onafhankelijke instelling toegekend?... dat zijn vragen die D66 Voorschoten graag beantwoord wil zien. De partij gaat dit bespreken in de gemeenteraadsvergadering en heeft het onderwerp geagendeerd voor de volgende commissie Mens en Samenleving, aldus D66 in een persbericht.

Lees verder...

Voorschoten - Volgens D66 houdt de gemeente € 1,5 miljoen over, omdat er onvoldoende zorg in Voorschoten aan ouderen wordt gegeven. ‘We moeten een normale (en niet maximale) eigen bijdrage vragen en eerlijk de huishoudelijke hulp geven waar mensen recht op hebben’ aldus Aisia Okma, Raadslid voor D66. Zowel de Centrale Raad van Beroep als het Sociaal Cultureel Planbureau hebben kritiek op de uitvoering van het beleid in gemeenten.

Lees verder...

Voorschoten - D66 vraagt het college om opheldering over de informatie-avond rond de nieuwe verkeersvisie. "De eerste inspraakavond werd georganiseerd in de vakantieperiode en pas anderhalve dag van tevoren bekend gemaakt middels een persbericht. Zo ga je niet met je burgers om", aldus Jolien Schroot burgerraadslid voor D66 en lid van de werkgroep burger betrekken, in een persbericht.

Lees verder...

Voorschoten - D66 voorschoten heeft aan het college van B en W vragen gesteld over de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg in Voorschoten. De partij heeft signalen gekregen dat er mensen afhaken bij het vragen van hulp van de gemeente vanwege de hoogte van de eigen bijdrage bijvoorbeeld voor de huishoudelijke hulp of voor de dagbesteding.

Lees verder...

Voorschoten - D66 wil nagaan of de Provincie niet meer kan bijdragen aan het openhouden van de Duivenvoorde corridor. De provincie heeft extra geld voor duurzaamheid uitgetrokken. D66 wil dat de gemeente Voorschoten uitzoekt of dat geld benut kan worden. Dat voorstel is door de Raad overgenomen aldus de partij in een persbericht.

Lees verder...