Het behouden van een zwembad in Voorschoten is weer een stap dichterbij gekomen. Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag. In 2017 besloot de gemeenteraad dat de subsidie voor het zwembad uit financiële noodzaak op termijn stopgezet wordt. Inmiddels is het gemeentebestuur echter druk bezig met de uitwerking van een plan om toch in Voorschoten te kunnen blijven zwemmen.

Lees verder...

Afgelopen donderdag nam de gemeenteraad met een grote meerderheid de Voorschotense begroting voor volgend jaar aan. Het was de eerste begroting onder verantwoordelijkheid van D66-wethouder Marcel Cramwinckel (financiën). “De brede steun van oppositie en coalitie laat zien dat Voorschoten op de goede weg is”, aldus D66 fractievoorzitter Adriaan Andringa. “We investeren in duurzaamheid, trekken extra geld uit voor jeugdhulp en zorgen voor een sluitende begroting.”

Lees verder...

D66 wil dat de mate van segregatie op scholen in Voorschoten door de gemeente in kaart wordt gebracht en zo nodig wordt aangepakt. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die D66 fractievoorzitter Adriaan Andringa heeft gesteld aan onderwijs wethouder Hans Rasch. Andringa: “Kinderen moeten op jonge leeftijd gelijke kansen krijgen, ongeacht de achtergrond of welvaart van hun ouders. Tweedeling in het onderwijs leidt tot tweedeling in de samenleving. Dat moeten we voorkomen.”

Lees verder...

D66 wil dat kinderen aangemoedigd worden om, met de fiets aan de hand, veilig over te steken op de kruising Leidseweg-Mozartlaan. Op die plek wordt kinderen nu verteld dat ze niet van het zebrapad met verkeerslichten gebruik mogen maken als ze een fiets bij zich hebben. Ook hangt er een bordje dat mensen opdraagt om verderop over te steken. “Doorstroming van het verkeer is belangrijk” aldus kandidaat raadslid Jolien Schroot van D66. “Maar dat mag nooit ten koste gaan van de veiligheid van kinderen.”

Lees verder...

hun voorkeur. Daarom roept de partij op tot een centraal aanmeldsysteem voor alle Voorschotense basisscholen. “Het is voor ouders vaak onduidelijk waar er plek is voor hun kind” aldus D66-lijsttrekker Adriaan Andringa. “Bovendien is het voor basisscholen lastig dat ouders hun kinderen op meerdere scholen inschrijven. Daardoor ontstaan onnodig lange wachtlijsten. Daarom wil D66 één centraal aanmeldsysteem voor alle basisscholen.”

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) De gemeenteraad heeft besloten dat er onderzoek moet komen naar mogelijkheden om het zwemmen in Voorschoten te behouden. Op dit moment ligt er een voorstel van B&W voor een projectgroep die ook de sluiting van het zwembad moet onderzoeken. Daarmee wordt de projectgroep met een verkeerde opdracht op pad gestuurd, aldus D66.

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) De woningcorporatie Woonzorg wil geen ouderen meer huisvesten in ’t Hoflants Huys vanwege de aanwezigheid van hoogspanningskabels in die directe omgeving . Woonzorg wil de woningen nu doorverkopen en deze laten herbestemmen voor studenten of statushouders, die er mogelijk korter zouden wonen. “Dat vinden we een raar verhaal”, aldus Aisia Okma (plv) fractievoorzitter van D66. 

Lees verder...

Regio / Voorschoten - D66 is onaangenaam verrast door het bericht van de provincie, waarin zij aangeeft zich meer te gaan bemoeien met de samenwerking in de Leidse regio. "In Voorschoten, Wassenaar en de Leidse regio wordt nu stevig gediscussieerd over de bestuurlijke toekomst", aldus D66-lijsttrekker Adriaan Andringa in Voorschoten. "In maart gaan inwoners naar de stembus en kunnen zij hun mening laten gelden. De provincie moet dat democratische proces nu niet onder druk gaan zetten. Zo geeft ze inwoners het gevoel dat er over hen wordt beslist, in plaats van door hen."

Lees verder...

Voorschoten - De bijeenkomst van D66 vanavond in Voorschoten over regionale samenwerking gaat niet door. Vanwege het winterse weer acht de organisatie het niet verantwoord om van mensen te vragen om naar het Bondsgebouw te komen. D66 zoekt naar een nieuwe datum voor deze bijeenkomst en zullen u daar later over informeren.

Voorschoten - De D66-afdelingen Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten organiseren maandag 11 december een openbaar debat over regionale samenwerking. De lijsttrekkers van deze afdelingen gaan samen met de lijsttrekkers van Den Haag en Leiden in debat welke vorm de bestuurlijke samenwerking de komende jaren moet krijgen. Vanuit de landelijke politiek zal Tweede Kamerlid Joost Sneller zijn visie geven op regionale samenwerking.

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) D66 Voorschoten kiest voor samenwerking. Met die boodschap presenteerde de partij afgelopen weekend het verkiezingsprogramma. “Voorschoten is een fantastisch dorp”, aldus D66-lijsttrekker Adriaan Andringa. “Er liggen veel kansen voor de toekomst, maar die kunnen we alleen met elkaar realiseren. D66 kiest ervoor om de grote uitdagingen van ons dorp, samen met Voorschotenaren, andere politieke partijen en omliggende gemeenten op te pakken. Of het nu gaat om financiën, duurzaamheid, onderwijs of de bestuurlijke toekomst.”

Lees verder...

Voorschoten - Met een ander beheer kunnen de bezuinigingen op het zwembad grotendeels worden opgevangen. Daarover raadpleegt D66 een aantal deskundigen. Na dit overleg zal de fractie dit plan inbrengen bij de bespreking van de begroting 2018.
Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden) Statushouders moeten meer begeleiding krijgen bij het vinden van werk en een plek in de samenleving. Daar pleitte D66 raadslid Aisia Okma voor tijdens de afgelopen vergadering van de Commissie Mens & Samenleving. Zo deed ze ook een oproep aan het College om het goede voorbeeld te geven om zelf statushouders in dienst te nemen in de werkorganisatie Duivenvoorde.  Het College zegde toe hier naar te kijken.
 
Voorschoten is verplicht om vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) op te vangen.  De kosten hiervan worden vergoed door het Rijk. Tijdens het debat over de manier waarop dat het best kon gebeuren schetste D66 raadslid Aisia Okma het beeld van een  vluchtelingenechtpaar dat nu al enige jaren in Voorschoten woont, maar nog altijd geen werk heeft. Het contact met vrijwilligersorganisatie in Voorschoten en dit echtpaar is goed; toch blijft het vanwege de taal heel lastig om een betrekking te vinden. D66 vroeg naar de effectiviteit van de taalmaatjes en de wijze waarop deze daadwerkelijk helpen bij het halen van het inburgeringsexamen.
 
Het coalitie akkoord zegt dat achterstandsgroepen worden geholpen door de gemeente door hen in dienst te nemen.  Hiermee krijgen de statushouders een zinvolle taak; ze kunnen zo sneller integreren in de Voorschoten. Het College vond het een sympathieke gedachte en zal er naar kijken.
 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....