Voorschoten - (persbericht) De woningcorporatie Woonzorg wil geen ouderen meer huisvesten in ’t Hoflants Huys vanwege de aanwezigheid van hoogspanningskabels in die directe omgeving . Woonzorg wil de woningen nu doorverkopen en deze laten herbestemmen voor studenten of statushouders, die er mogelijk korter zouden wonen. “Dat vinden we een raar verhaal”, aldus Aisia Okma (plv) fractievoorzitter van D66. 

Lees verder....

Regio / Voorschoten - D66 is onaangenaam verrast door het bericht van de provincie, waarin zij aangeeft zich meer te gaan bemoeien met de samenwerking in de Leidse regio. "In Voorschoten, Wassenaar en de Leidse regio wordt nu stevig gediscussieerd over de bestuurlijke toekomst", aldus D66-lijsttrekker Adriaan Andringa in Voorschoten. "In maart gaan inwoners naar de stembus en kunnen zij hun mening laten gelden. De provincie moet dat democratische proces nu niet onder druk gaan zetten. Zo geeft ze inwoners het gevoel dat er over hen wordt beslist, in plaats van door hen."

Lees verder....

Voorschoten - De D66-afdelingen Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten organiseren maandag 11 december een openbaar debat over regionale samenwerking. De lijsttrekkers van deze afdelingen gaan samen met de lijsttrekkers van Den Haag en Leiden in debat welke vorm de bestuurlijke samenwerking de komende jaren moet krijgen. Vanuit de landelijke politiek zal Tweede Kamerlid Joost Sneller zijn visie geven op regionale samenwerking.

Lees verder....

Voorschoten - (persbericht) D66 Voorschoten kiest voor samenwerking. Met die boodschap presenteerde de partij afgelopen weekend het verkiezingsprogramma. “Voorschoten is een fantastisch dorp”, aldus D66-lijsttrekker Adriaan Andringa. “Er liggen veel kansen voor de toekomst, maar die kunnen we alleen met elkaar realiseren. D66 kiest ervoor om de grote uitdagingen van ons dorp, samen met Voorschotenaren, andere politieke partijen en omliggende gemeenten op te pakken. Of het nu gaat om financiën, duurzaamheid, onderwijs of de bestuurlijke toekomst.”

Lees verder....

Voorschoten - (ingezonden) Statushouders moeten meer begeleiding krijgen bij het vinden van werk en een plek in de samenleving. Daar pleitte D66 raadslid Aisia Okma voor tijdens de afgelopen vergadering van de Commissie Mens & Samenleving. Zo deed ze ook een oproep aan het College om het goede voorbeeld te geven om zelf statushouders in dienst te nemen in de werkorganisatie Duivenvoorde.  Het College zegde toe hier naar te kijken.
 
Voorschoten is verplicht om vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) op te vangen.  De kosten hiervan worden vergoed door het Rijk. Tijdens het debat over de manier waarop dat het best kon gebeuren schetste D66 raadslid Aisia Okma het beeld van een  vluchtelingenechtpaar dat nu al enige jaren in Voorschoten woont, maar nog altijd geen werk heeft. Het contact met vrijwilligersorganisatie in Voorschoten en dit echtpaar is goed; toch blijft het vanwege de taal heel lastig om een betrekking te vinden. D66 vroeg naar de effectiviteit van de taalmaatjes en de wijze waarop deze daadwerkelijk helpen bij het halen van het inburgeringsexamen.
 
Het coalitie akkoord zegt dat achterstandsgroepen worden geholpen door de gemeente door hen in dienst te nemen.  Hiermee krijgen de statushouders een zinvolle taak; ze kunnen zo sneller integreren in de Voorschoten. Het College vond het een sympathieke gedachte en zal er naar kijken.
 

Voorschoten - (ingezonden) D66 begrijpt niets van de timing van de openbare brief die het Voorschotense college van B&W woensdag 21 juni aan het College van Wassenaar stuurde. Aanstaande maandag, 26 juni, vindt in het bondsgebouw een dorpsgesprek plaats. Alle Voorschotenaren zijn welkom om over onze bestuurlijke toekomst en ons financiële herstelplan te spreken. Maar nu ligt er al een brief.
 
‘Zo geeft het college de mensen het gevoel dat hun mening er niet meer toe doet’ aldus fractievoorzitter Marco van der Meij. ‘Keer op keer vragen wij om burgers beter te betrekken en keer op keer zijn we teleurgesteld in het optreden van het College’.
 
Van der Meij spreekt over ‘een erg onzorgvuldige actie’. Ik begrijp de vraag aan Wassenaar wel; het is ook goed dat er een duidelijke voorkeurskeuze komt, maar wat doet het woord fusie dan opeens in die brief? Er is nog helemaal niets besloten: ‘we bevinden ons in een onderzoekende fase, waarbij de Raad uiteindelijk een besluit neemt’. De Raad vertegenwoordigt alle inwoners dus wij hopen van harte dat er toch heel veel inwoners naar deze avond komen.'
 
D66 luistert eerst  en kiest dan pas de verstandigste weg.

Voorschoten - (persbericht) D66 bepleitte in de Raad een snellere beantwoording van vragen van burgers en bedrijven. D66 was teleurgesteld dat er over 2016 weer een exploitatiekort is.  ‘Maak nu een goede sluitende begroting 2018 met meer aandacht voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligers’.
 
D66 heeft gepleit voor een snellere beantwoording van vragen en brieven van inwoners. Dat is al jaren een teer onderwerp en het siert het nieuwe college als ze dit voortvarend oppakken.
 
Over 2016 is bij het opmaken van de jaarrekening van de gemeente Voorschoten weer een tekort naar voren gekomen. D66 is hierover zeer teleurgesteld en dat staken ze ook niet onder stoelen of banken.  Fractievoorzitter Marco van der Meij deed een oproep om voor 2018 met een goede sluitende begroting te komen, met zoals hij dat noemde: ‘nu eens geen geld naar stenen en asfalt maar naar mensen, verenigingen, stichtingen en vrijwilligers’.  Het moet dan mogelijk zijn dat Voorschoten vanaf 2018 met een sluitende begroting werkt.
 

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Wekelijks december-aanbiedingen uit Voorschoten per e-mail ontvangen?