VVD: Aandacht voor veiligheid

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Voorschoten - In de week van van de veiligheid vraag de VVD Voorschoten extra aandacht voor de veilig Voorschoten. Veiligheid is een kerntaak van de gemeente, maar inwoners en ondernemers kunnen zelf ook meehelpen aan een veilig Voorschoten.

Goede beveiliging op je eigen huis of pand helpt, of door samen alert te zijn op vreemde of opvallende zaken in je eigen straat of wijk. Op de website www.deweekvandeveiligheid.nl staan daarover een heleboel tips.

De VVD vraagt in Voorschoten vooral aandacht voor de fietsdiefstallen bij de stations. Fractievoorzitter Sjoerd van den Dool:"Veel Voorschotenaren hebben te maken gehad met fietsdiefstallen bij de stations. Er is soms een te makkelijke gelegenheid daartoe en de politie kan ook niet altijd patrouilleren. Goed cameratoezicht zou kunnen helpen om fietsendieven af te schrikken om in Voorschoten hun slag te slaan. Daarom willen we graag met de burgemeester en de politie onderzoeken of het plaatsen van camera's bij de stations (budgettair) mogelijk is."

Ook wil de VVD dat onze BOA's, de buitengewone opsporingsambtenaren, meer worden ingezet om de veiligheid te handhaven. Nu zijn ze behoorlijk onzichtbaar. Van den Dool:"Voorschoten heeft een beperkt aantal beschikbare BOA's. Voor de korte termijn wil de VVD graag dat de BOA's vooral worden ingezet als de verkeersdruk en overlast in Voorschoten het hoogst is, in goede samenwerking met de politie. Zo halen we het meeste uit de beschikbare capaciteit."

De VVD ziet graag een duidelijke analyse van de inzet van onze BOA’s in de afgelopen jaren, en vooral wat kunnen we (budgettair) doen dit te veranderen en zo de veiligheid in ons dorp te verbeteren. Voor een helder beeld zullen we hierin ook het team van onze wijkagenten bekijken voor hun complementaire inzet en en capaciteit.