CDA: Roosenhorst  wordt nog groener en duurzamer

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Voorschoten - De ambitie om de Duivenvoordecorridor weer groen en open te maken is een prioriteit die de laatste jaren  regelmatig terugkeert  op de agenda van de Gemeenteraad of die van de commissie Wonen,Ruimte,Groen (WRG).  Dat was  dezer dagen  opnieuw het geval  in de commissie WRG.
Een boeiende gedachtewisseling speelde zich hier af over de meeste recente stand van zaken van  het bouwplan Roosenhorst. Dit plan werd toegelicht door het onafhankelijke Q-team. Cees Bremmer: “Een kwaliteitsteam dat niet betrokken is bij het opstellen van het bestemmingsplan  Roosenhorst, noch formele overlegpartner is bij de vaststelling van het bouwplan. Maar dat in het hele traject  wel een hele belangrijke rol heeft bij de advisering  voor het bouwplan Roosenhorst.”
 
Het Q-team kreeg al in een vroeg stadium van de gemeente Voorschoten bij de ontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor  (DVC)  een adviserende rol. Om tot een bouwaanvraag te komen doorloopt dit team van hoogwaardige deskundigen gezamenlijk met  het bedrijf Vink-bouw uit Nieuwkoop de benodigde stappen naar een definitief ontwerp,dat inmiddels zo goed als gereed is. Genoemd bedrijf maakte het winnende ontwerp voor deze kleinschalige woonwijk met bijzondere aandacht voor de ecologisch waarde van de DVC. De commissie WRG kon zich bij een power point presentatie door het Q-team ervan vergewissen dat t.o.v. een eerder ontwerpplan, dat begin dit jaar aan de commissie werd gepresenteerd, diverse ingrijpende verbeteringen zijn aangebracht. 
 
“Het actuele ontwerp appelleert nog meer aan een beleving van echt ‘buiten zijn’ en aan een wijk van topkwaliteit”,  kon de CDA-fractie kon bij monde van het raadslid Cees Bremmer constateren. “Het  plan wordt zo nog groener en duurzamer en voldoet nog sterker aan de eisen van topkwaliteit. Zo is de publieke toegankelijkheid is verbeterd en is er o.a. een extra loopbrug ingepland. Daarnaast zijn waterpartijen  zijn verbreed en is de ingeplande boomgaard is duidelijker gemarkeerd, om slechts enkele voorbeelden te noemen.”
 
Een indringende discussie vond er plaats over de architectonische aanpassing van het voorziene monumentale landhuis. De aanwezige leden van het Q-team zetten met tal van argumenten uiteen dat het voorfront hiervan een trots en beeldbepalende aanblik verdient, zoals historisch gezien bij meestal alle landhuizen in de regio het geval is.
 
Cees Bremmer vroeg in deze discussie indringend aandacht voor de duurzaamheid van het plan. Zowel in materiaal gebruik bij de bouw evenals in faciliteiten en voorzieningen,zoals  oplaadpunten voor elektrische auto’s ,zonnepanelen etc. Hij sprak voorts zijn waardering uit voor de zorgvuldige en consciëntieuze manier waarop het Q-team te werk is gegaan.
 
Naar verwachting zal het ontwerp binnen afzienbare tijd voorgelegd kunnen  worden aan de Commissie Welstand en Cultureel  erfgoed (WCE), waarna het College, zo is de procedure, uiteindelijk een definitief besluit zal nemen.