Jaarrapport Werk en Inkomen stemt juist nu tot nadenken

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Voorschoten / Wassenaar – Het klantenbestand van Voorschoten in het samenwerkingsverband Werk en Inkomen van de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg is in 2016 met 3% gedaald van 337 naar 327 cliënten. In Wassenaar was sprake van een toename van het aantal lokale klanten met 7,3%
 
Werk en Inkomen slaagde er het afgelopen jaar in om  101 klanten uit Voorschoten in een reguliere baan bij en werkgever te plaatsen. Het ging daarbij om iets meer dan de helft (53%) om plaatsing in een part-time baan, waardoor de betrokkenen nog wel deels uitkeringsafhankelijk bleven.
 
Het zijn cijfers afkomstig uit de managementrapportage over 2016 van Werk en Inkomen die het college van Wassenaar de afgelopen week bekendmaakte. In het rapport staan niet alleen de cijfers van de drie deelnemende gemeenten die betrekking hebben over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Een deel van de rapportage schetst een aantal actuele ontwikkelingen zoals de overgang naar de Participatiewet. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de wijze hoe de drie betrokken gemeenten de uitvoering van meerdere wetten in het sociale domein organiseren.
 
Er is ook onderzocht hoe Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg de samenwerking binnen Werk en Inkomen verder zouden kunnen optimaliseren. Ontvlechting is daarbij geen optie gebleken. Integendeel, men zet juist in op mogelijke verbeterpunten.
 
De meest recente managementrapportage stemt op z’n minst tot nadenken, want zij komt aan de vooravond van een nog te voeren brede maatschappelijke discussie in zowel Voorschoten als Wassenaar over de bestuurlijke toekomst van beide dorpen. Daarbij gaat het ook over de vraag op welke regio men in de toekomst zal zijn georiënteerd. De gezamenlijke Werkorganisatie Duivenvoorde van beide gemeenten vormt daarbij een onlosmakelijk deel van die discussie.
 
De ambtelijke samenwerking tussen Voorschoten, Wassenaar en hun gezamenlijke buurgemeente Leidschendam-Voorburg in de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen omvat bij uitstek een beleidsterrein waarvoor samenwerking een must lijkt, al was het maar vanwege de alsmaar in beweging zijnde wetgeving.
 
Werk en Inkomen doet veel meer dan het verstrekken van bijstandsuitkering. De aanpak van jeugdwerkeloosheid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, het zijn maatschappelijke ontwikkelingen waar elke gemeente, zelfstandig of gefuseerd, nu en in de toekomst mee te maken heeft.
 
Tekst: Jos Knijnenburg