SP: Bezuinig Voorschoten niet kapot

Voorschoten - De SP heeft in de gemeenteraad opnieuw opgeroepen om Voorschoten niet kapot te bezuinigen. Volgens fractievoorzitter Erik Maassen moet het mogelijk zijn om uit de financiële problemen te komen zonder het zwembad te sluiten, te korten op de kinderboerderij of de subsidies van sportverenigingen te halveren.

Vanaf het moment dat de provincie Voorschoten onder toezicht stelde, heeft de SP er op aangedrongen dat er twee stappen zouden worden gezet. Als eerste moest de ongedekte belastingverlaging van de VVD. ONS en CDA worden teruggedraaid om het ergste gat in de begroting te dichten. Als tweede moest een ‘begrotingsscan’ worden uitgevoerd om uit te zoeken waardoor Voorschoten elk jaar moeite heeft om de begroting rond te krijgen. Beide stappen zijn nu uitgevoerd door het gemeentebestuur.

Doordat de ongedekte belastingverlaging is teruggedraaid hoeft er een miljoen minder bezuinigd te worden op voorzieningen. De gemeentebelastingen gaan vooral omhoog voor de duurste huizen in Voorschoten. De begrotingsscan laat zien dat het onverstandig is om voorzieningen in Voorschoten kapot te bezuinigen. Het zijn niet het zwembad, de culturele voorzieningen, de sport of de zorg waar Voorschoten te veel geld aan uitgeeft. Sterker nog, vergeleken met andere gemeentes geeft Voorschoten daar weinig aan uit. Voorschoten blijkt veel geld uit te geven aan het beheer van de openbare ruimte. Ook blijkt Voorschoten hele lage belastingen te hebben op bedrijfsgebouwen.

Slim bezuinigen
De SP stelt voor om de resultaten van de begrotingsscan als eerste uit te voeren. Fractievoorzitter Erik Maassen: “Met een paar slimme bezuinigingen kunnen we een heel eind komen. Voorschoten moet snijden op zaken die te duur zijn. Voorzieningen zoals het zwembad en de kinderboerderij moeten we houden. Op sport, cultuur en zorg moeten we niet bezuinigen. Laat bedrijven evenveel belasting betalen als in andere gemeentes. Bezuinig slim op de onderhoudskosten, zodat we evenveel uitgeven als andere gemeentes. Zo kunnen we bezuinigen zonder Voorschoten kapot te maken.”