Roosenhorst? ‘Het is nou eenmaal zo!’

Voorschoten – De raad heeft donderdag met bestemmingsplan Roosenhorst ingestemd. Morrend en niet unaniem maar zoals ONS-raadslid Joost van Eijsden in zijn maidenspeech zei ‘Iedereen wil wel een groot groen gebied houden, maar dat kan niet. We hebben een financieel probleem en dus moeten we wel. Het is nou eenmaal zo.’

Toch ging de vaststelling niet zonder slag of stoot. D66 pleitte nogmaals voor een open corridor. Hij riep op tot nader onderzoek naar alternatieven bijvoorbeeld aan de Kniplaan en de Veurseweg. Dat voorstel werd gesteund door GroenLinks en SP. Volgens wethouder Binnendijk waren alle opties onderzocht maar dat werd betwijfeld door beide partijen.

Plan Roosenhorst moet Voorschoten voor een deel weer uit de financiële problemen halen.  Er is veel geld uitgegeven om de daar gevestigde agrarische bedrijven uit te kopen. Verkoop van de grond voor huizen, gaat geld opleveren maar het is niet genoeg. Bovendien zijn de eerder plannen, 15% bebouwing (2000 m2) uitgebreid naar 4000 m2. En dat is niet volgens de originele plannen.

D66 wees op de brief die 13 organisaties schreven waarbij Stan Dessens namens de organisatie nogmaals pleitte het bestemmingsplan niet vast te stellen. ‘Hou er rekening mee dat deze organisaties naar de rechter stappen en in ieder geval de plannen kunnen uitstellen. Wellicht wel jaren.’

Maar het college kan niet anders. ‘Het aanbestedingsproces is doorlopen en de gemeente heeft zich geconfirmeerd aan het plan en is juridisch niet in de positie om wijzigingen af te dwingen.’ Dat geldt met name voor het appartementengebouw waar geen van de partijen van onder de indruk is. 'Het lijkt wel een vuurtoren'. Het raadsvoorstel werd aangenomen,  SP, D66 en GroenLinks stemden tegen.

Het raadsvoorstel en de brief van de organisaties kunnen HIER bekeken worden onder agendapunt 7.