Pleidooi voor een regulier overleg tussen gemeenteraden
Wassenaar / Voorschoten – Ook in de laatste Wassenaarse raadsvergadering voor het zomerreces hing de bestuurlijke toekomst van Wassenaar en Voorschoten op sommige momenten tijdens de beraadslagingen weer nadrukkelijk boven de vergadertafel.
Er zijn politici in Wassenaar die het asfalt op de Papeweg het liefst zouden vervangen door een strook natuur. Niet zozeer ter compensatie van de Rijnlandroute, maar om te voorkomen dat die armlastige Voorschotenaren straks regelrecht naar Wassenaar rijden om de gemeentekas te plunderen.
 
Het debat over alles opties voor de bestuurlijke toekomst van Wassenaar is officieel nog niet van de kant af, maar de inwoners worden digitaal en in print steeds intensiever bestookt met ongevraagde adviezen en analyses. Dat veel auteurs lid zijn van een bepaalde partij en niet zelden ook politiek zeer actief zijn mag de pret niet drukken.
 
Oud-wethouder en raadsdino Fred Sanders (D66) mag periodiek graag zijn licht op de plaatselijke politiek laten schijnen, waarbij zijn journalistieke vaardigheden goed van pas komen. Afgelopen oktober schetste hij nog treffend hoe “doordravende lokalo’s” op tilt sloegen, kort nadat burgemeester Staatsen van Voorschoten was opgevolgd door een waarnemende eerste burger.
 
Sanders hield zijn dorpsgenoten woensdag voor dat “toevoeging van het huidige Voorschoten aan Wassenaar zou neerkomen op herstel van een eeuwenoude, uit de Middeleeuwen daterende band”, waarbij hij refereerde aan de familie Van Wassenaer en hun relatie met Duivenvoorde. Voer voor historici, maar vooralsnog is de politieke actualiteit nog van een iets andere orde.
 
Een partijgenoot van Sanders pleitte afgelopen dinsdagavond in de Wassenaarse raadsvergadering voor zoals hij het uitdrukte “een mechanisme” dat erin voorziet dat de leden van de gemeenteraden van Wassenaar en Voorschoten elkaar vaker treffen. Burgemeester Aptroot liet daarop weten dat er door de griffies al wordt gewerkt aan ontmoetingen op een meer reguliere basis. Om zoals hij het uitdrukte “te luisteren en bij te praten”.
Beide raden hebben elkaar de afgelopen maanden al een aantal malen ontmoet. Buiten het zicht van de camera’s zogezegd.
 
Aptroot had dinsdagavond zoals verwacht weinig moeite een grote meerderheid van de raad achter het harmoniseringsvoorstel te krijgen, al nam het debat over een politiek beginselbesluit dat sommigen in het licht van de ambtelijke integratie als volstrekt logisch betitelden, maar liefst een derde van de hele vergadertijd in beslag. 
 
De burgemeester ontkende bij die gelegenheid nog maar eens dat er al volop wordt getimmerd aan een fusie tussen Wassenaar en Voorschoten.
 
Integendeel, aldus Aptroot. Want hoe beter Wassenaar functioneert door het maximale uit de ambtelijke samenwerking te halen, hoe sterker Wassenaar staat en hoe beter zij qua bestuurskracht presteert.  Dat alles maakt de kans alleen maar groter dat een bestuurlijk zelfstandig Wassenaar een reële optie is.
 
Tekst: Jos Knijnenburg