GroenLinks over de nieuwe nota herstel

Voorschoten - (persbericht) Zoals bekend staat Voorschoten onder preventief toezicht van de provincie. Reden hiervoor is dat het met de financiën niet goed gaat. Dat moet worden hersteld en daartoe is in maart door het college een herstelplan gemaakt.

Het bleek dat er grote bezuinigingen nodig zijn, onder andere op onze voorzieningen zoals zwembad en kinderboerderij. PvdA en GroenLinks hadden al steeds gepleit voor uitstel van het besluit over het herstelplan, temeer omdat de begrotingsscan van de provincie nog niet was gedaan. Deze zou zichtbaar maken waar nou precies het probleem zit in Voorschoten en welke uitgaven terug kunnen worden gebracht. Na een brief van de burgemeester besloten raad en college inderdaad tot uitstel.

Op donderdag 29 juni werd de nieuwe nota financieel herstel besproken in de commissie. Het maken van de nota herstel is beslist geen makkelijke of leuke opgave en het valt te waarderen dat wethouder Binnendijk (CDA) en zijn team ambtenaren hier hard aan hebben gewerkt. Het bespreken van de nota is ook niet makkelijk of leuk. De fracties staan voor zware besluiten.

GroenLinks steunt het plan om het beheer van de openbare ruimte terug te brengen naar niveau C.  Wij doen dit liever niet, maar in Voorschoten kost het houden op het niveau zoals het nu is veel geld. Gezien de noodzaak te bezuinigen is het de keuze tussen dit of een andere forse maatregel.

We steunen ook het alsnog invoeren van het woonlastenbeginsel. Hoe zat dat ook weer? De afvalstoffenheffing en de rioolheffing gaan omlaag. Het toenmalige college  besloot in november dat dan de ozb voor woningen van €300.000 en meer dan wel wat omhoog kon. Voor deze eigenaren zouden dan de totale lokale lasten wel gelijk blijven. De raadsleden van VVD, ONS en CDA draaiden dat weer terug, waarna er een gat van een €miljoen in de begroting viel. Dit was de druppel voor de provincie en deze besloot Voorschoten onder preventief toezicht te plaatsen.

De raadsleden van D66, SP, PvdA en GroenLinks probeerden eind december alsnog het woonlastenbeginsel in te voeren, om in ieder geval een deel van het financiële probleem op te lossen.  VVD, ONS en CDA weigerden dat. Erg jammer, maar GroenLinks is blij dat het woonlastenbeginsel nu wel in de nieuwe nota financieel herstel  staat. De VVD sprak van de gruwel van het woonlastenbeginsel, maar voor GroenLinks zou het juist een gruwel zijn als er nog meer op de samenleving Voorschoten bezuinigd zou moeten worden.  

De provincie stelde dat de gemeenteraad te weinig financiële discipline heeft, zich te weinig houdt aan de eigen afspraken. Dat verbaast GroenLinks niet: onze fractie sprak meer dan een jaar geleden al van pats-boem-besluitvorming. Daarom stelt de fractie dat eerst eens rustig moet worden gekeken of en in hoeverre  de begrotingsscan tot besparingen  kan leiden. Hierna kan dan worden bepaald hoeveel er verder nog bezuinigd moet worden. Dit voorkomt overhaaste besluiten waar men later spijt van krijgt, zoals wel vaker is gebeurd.

Kortom: kijk wat er bezuinigd  kan worden op basis van onder andere de begrotingsscan en kijk dan wat er verder nog te doen is. Spaar zoveel mogelijk onze voorzieningen. Dit is het uitgangspunt van GroenLinks.