Wassenaar: gelijktijdig beraden met Voorschoten “meest logisch”
Wassenaar / Voorschoten – Vlak voor het zomerreces hebben B en W van Wassenaar eind juni in een brief aan de eigen gemeenteraad nog eens op een rijtje gezet waarom het nodig is dat “er wordt nagedacht” over de bestuurlijke toekomst van Wassenaar.
 
Eén van de ontwikkelingen die hiertoe de aanleiding vormt heeft direct te maken met hetgeen er momenteel in buurgemeente en ambtelijk partner Voorschoten gaande is.
 
“Als Voorschoten in het kader van de gesprekken in de Leidse regio over nauwere samenwerking besluit daaraan deel te nemen, wellicht mede omdat Wassenaar geen duidelijkheid geeft, zijn voor Wassenaar belangrijke opties weg”, zo schrijft het college van Wassenaar.
 
Het zal inmiddels weinig raadsleden in Wassenaar zijn ontgaan, maar ook de gemeente Voorschoten denkt na over haar bestuurlijke toekomst, zo doceren B en W. Zij noemen het “het meest logisch” dat Voorschoten en Wassenaar zich “gelijktijdig beraden over hun toekomst”. Immers, bij twee van de mogelijke opties zijn beide gemeenten betrokken: doorgaan als twee zelfstandige gemeenten met een gemeenschappelijke ambtelijke organisatie of een fusie met elkaar.
 
Voor deze twee opties, maar wellicht ook nog voor andere opties, “is het gelijktijdig en in afstemming met elkaar besluiten noodzakelijk”, aldus het Wassenaarse college. Als één van beiden een besluit neemt zonder afstemming met de ander, dan is dat mede bepalend voor de keuzemogelijkheden van de ander”.
 
Het college meent dat zonder overleg en afstemming met Voorschoten, Wassenaar het risico loopt dat het aantal opties voor de gemeente beperkt worden. Daarbij kan zelfs worden gedacht aan bestuurlijke zelfstandigheid geheel los van Voorschoten. Mocht een zelfstandig Wassenaar een gepasseerd station blijken, dan zou een andere optie er uit kunnen bestaan dat de gemeente een onderdeel van grote buur Den Haag wordt. Een soort Benoorden Benoordenhout dus.
 
Het gemeentebestuur houdt de raad, die 4 juli voor het laatst voor de vakantie bijeenkomt, voor dat Wassenaar zelf het initiatief neemt en de regie houdt waar het gaat om de bestuurlijke toekomst, een stelling die veel fracties als muziek in de oren zal klinken.
 
Voor wat betreft het komende proces, wordt dit door B en W gemakshalve benoemd in twee delen. Allereerst wordt er informatie verzameld. Kort gezegd alle opties, dus met of zonder Voorschoten  op een rij zetten en de gevolgen van elk in beeld brengen. In tweede instantie volgt dan besluitvorming door de nieuwe gemeenteraad die na de verkiezingen van 21 maart 2018 gaat aantreden.
 
Dat betekent dat “het ophalen van input uit de Wassenaarse samenleving” volgens in de brief geschetste puur rationele criteria, parallel gaat lopen met een aanzienlijk emotioneler proces: de campagne van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 
Op dit moment worden de 21 raadszetels bezet door maar liefst 9 politieke partijen, waarbij de plaatselijke VVD die in het verleden zelfs de absolute meerderheid had, inmiddels diverse afsplitsingen heeft gekend met een bijzondere plaatselijke cocktail van liberalisme tot gevolg.
 
Tekst: Jos Knijnenburg