Wassenaar bespreekt op 4 juli; Voorschoten hamert op 6 juli
Wassenaar / Voorschoten – Zowel in Wassenaar als in Voorschoten nemen de gemeenteraden de komende week afzonderlijk van elkaar een identiek politiek beginselbesluit om “zoveel als mogelijk” het beleid en de processen te harmoniseren met de raad, het college en de burgemeester van Voorschoten en Wassenaar.
 
Een besluit dat moet leiden tot meer efficiency en een kwaliteitsverbetering van beleid. Daarnaast hopen beide gemeenten dat de operatie ook nog leidt tot de nodige besparingen. Die zijn in Voorschoten meer dan welkom, maar ook Wassenaar is de broekriem van de pantalon aan het aanhalen.
 
Op het harmonieuze raadsvoorstel staan de gemeentewapens van Voorschoten en Wassenaar gezellig naast elkaar en het eindigt met een vriendelijke groet van zowel het college van het Vlietdorp, als van het villadorp.
 
Qua positionering op de agenda’s van beide gemeenteraden is van harmonisatie daarentegen geen sprake. De gemeenteraad van Voorschoten behandelt het voorstel op 6 juli als “hamerstuk”, simpel gezegd: men is niet van plan hier heel veel woorden aan vuil te maken. In Wassenaar daarentegen staat het voorstel voor 4 juli als regulier agendapunt op de agenda. Een “bespreekstuk” en het woord zegt het al, dan wordt er onmiskenbaar nog wel het een en ander over gezegd. De achtergrond van deze disharmonie tussen beide gemeenten is deels terug te voeren op de commissiebehandeling van het voorstel in beide gemeenten.
 
De leden van de raadscommissie Burger en Bestuur in Voorschoten spraken op 29 juni jl. ondanks de vrolijke start van de vergadering door voorzitter Cees Bremmer, die opriep zo voor het reces en na een intensieve periode er geen superlange sessie van te maken, urenlang over de financiële positie van Voorschoten, nadat het Hoofd Bestuurlijke Zaken en Toezicht Marije Hoogendoorn de vinger op wel heel veel pijnlijke plekken had gelegd.      
 
Helemaal aan het einde van de vergadering werd de behandeling van het collegevoorstel tot harmonisering er in enkele minuten doorheen gefietst. De VVD kon het “alleen toejuichen”, Groen Links steunde het “uiteraard” en ONS Voorschoten stelde: “kun je nooit tegen zijn”.  D66 en het CDA opperden voorzichtig dat het misschien verstandig zou zijn om het eens met de gemeenteraad van Wassenaar te bespreken.
 
Dat laatste kan misschien geen kwaad, want in de Wassenaarse commissie Bestuur en Middelen op 21 juni jl. werd het ogenschijnlijk zo harmonieuze voorstel van beide colleges door een aantal fracties zoals was te verwachten veel breder getrokken en direct gelinkt aan de bestuurlijke koers van Wassenaar. Een thema waarover een kleine twee weken na dato inmiddels de nodige poppen alvast aan het dansen zijn gegaan.
 
De brief van B en W van Voorschoten aan de collegae in Wassenaar oogde als een aanzoek maar viel daar totaal verkeerd. Burgemeester Aptroot van Wassenaar lanceerde tijdens een persconferentie een spoorboekje om ter plaatse een gedragen advies over de bestuurlijke toekomst van het dorp aan de Commissaris van de Koning te kunnen uitbrengen, maar op dat moment beek het geopenbaarde nieuws voor het tegenwoordig zo gedigitaliseerde journaille al gedateerd.
 
Een heldere en transparante communicatie lijkt in Wassenaar op voorhand een achilleshiel van het dossier bestuurlijke toekomst te worden. Een tekortkoming die lokaal zeer gevoelige dossiers zoals het cultureel erfgoed, de Amerikaanse ambassade, Valkenburg en het plaatselijke bouwbeleid menigmaal hebben opgebroken.
 
Daar waar het armlastige Voorschoten over haar financiële problemen in no-time een voortreffelijk digitaal platform lanceerde (voorschoten.nl/opwegnaarherstel) waarop alle documenten, feiten en gebeurtenissen chronologisch voor iedereen razendsnel zijn in te zien, belooft burgemeester Aptroot een digitaal platform over de bestuurlijke toekomst van Wassenaar, dat er natuurlijk al lang had moeten zijn. Bijvoorbeeld als “wassenaar.nl/bestuurlijketoekomst”. 
 
De Vereniging van Vrienden van Wassenaar, waar Aptroot afgelopen woensdag een toelichting gaf, heet in Wassenaar een platform van alle wijk- en buurtverenigingen te zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een site (vriendenvanwassenaar.nl) die afkomstig lijkt uit de tijd dat er tussen Voorschoten en Wassenaar nog een paardenomnibus reed.
 
Tekst: Jos Knijnenburg