Burgemeester van Wassenaar: theorie en praktijk op één dag

Wassenaar / Voorschoten – Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot stond afgelopen woensdag in het centrum van de belangstelling. Op het moment dat hij een persconferentie gaf over de wijze waarop men in het villadorp middels een brede maatschappelijke discussie gaat brainstormen over de te varen bestuurlijke koers, stond er reeds een interview met de burgervader in de plaatselijke krant afgedrukt met de inhoudelijke kant van zijn verhaal. 

Het zogeheten “weggeven” van nieuws gebeurt vaker in de journalistiek, maar de keuze omdat met zo’n lokaal beladen onderwerp te doen is op z’n minst opmerkelijk te noemen. AD/Haagsche Courant, het dagblad voor Wassenaars stedelijke voortuin, zette Aptroot’s verhaal donderdag in een wel heel klein hoekje in de gedrukte krant.

Hoe gevoelig de bestuurlijke toekomst van Wassenaar in het dorp ligt, bleek al enige uren later. Burgemeester Aptroot was woensdagavond namelijk te gast bij de Vereniging van Vrienden van Wassenaar. Daar kreeg Aptroot de kans om zijn plaat nog een keer te draaien, maar nu in een live uitvoering met publiek.

In een notendop: De ambtelijk partner van Voorschoten neemt de tijd om in samenspraak met de gehele bevolking alle mogelijke opties voor een toekomstig bestuurlijk model te inventariseren. Dat betekent dus dat ook alle mogelijke samenwerkingsvormen met Voorschoten en (eventueel combinaties van) andere buurgemeenten de revue zullen kunnen passeren.

Uiteindelijk dient er door Wassenaar een breed gedragen en goed beargumenteerde keuze te worden gemaakt, welke aan de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland zal worden voorgelegd.

Tot zover de theorie zoals die in de loop van woensdag 28 juni op papier en via de digitale media werd verspreid.

Woensdagavond maakte Aptroot onmiddellijk kennis met de praktijk. Het publiek kon immers na afloop van zijn optreden, vragen stellen. Altijd leuk in Wassenaar, want dergelijke bijeenkomsten trekken altijd heel veel mondige dorpsgenoten die niet zelden allerlei petten op hebben. Die van ondernemer, (oud-)politicus, vrijwilliger, verenigingslid, ingezonden stukken schrijver tot lokale weldoener. Allemaal dikke vrinden van Wassenaar.

De allereerste publieksvraag was al heel aardig want die ging over de borging van het eigen beleid van Wassenaar en Voorschoten in de gezamenlijke werkorganisatie. Aptroot trok zich direct terug achter het werkwoord van deze en komende maand: “harmoniseren” en wel “zoveel als mogelijk”. Maar dat was overduidelijk wat niet alle dames en heren wenste te horen. Het voorbeeld van de gezamenlijke APV dat Aptroot steeds weer van stal haalt begint wat sleets te klinken.

“Hoe lang blijf je nog?”, vroeg een bekende en politiek niet geheel blanco bakker aan de burgemeester. De in de lokale, provinciale en landelijke politiek gerijpte Aptroot noemde geen termijn, maar gaf eerlijk toe het dubbele ambt in Zoetermeer en Wassenaar niet jaren vol te houden.

Aardig was ook de vraag waar B en W van Wassenaar zich eigenlijk gaan vestigen. Dat blijkt al met Voorschoten te zijn afgetimmerd: in het prestigieuze Raadhuis De Paauw. Dat Aptroot eerder op de avond betitelde als “verpauperd” en “waarvoor we maar eens de knip moeten trekken”.

Opvallend is ook dat ondanks alle onzekerheden het al wel zeker is dat cliënten van Werk en inkomen (de gemeenschappelijke sociale dienst van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg) naar laatstgenoemde gemeente zullen moeten blijven reizen.

De beker voor de beste vraag (Aptroot: “U slaat de spijker op z’n kop”) ging naar een ook al politiek bewuste Wassenaarder uit Noord die middels een jarenlang lopend burgerinitiatief de verkeersinfrastructuur van een complete wijk op de schop kreeg.

Hij schetste de natte droom van veel aanwezigen: een blijvend bestuurlijk zelfstandig Wassenaar. Maar wel een dorpje te midden van een razendsnel veranderende omgeving waarbinnen men elkaar steeds meer nodig heeft (denk aan het sociale domein, de sociale huisvestingsproblematiek etc.). Hoe denkt Aptroot de burger te kunnen helpen om daar een weloverwogen keuze over te maken? De burgemeester stelde dat elke keuze voor- en nadelen zal hebben. Zelfstandigheid kan ook een flink prijskaartje hebben, zoals een hoge belastingdruk.

Tekst: Jos Knijnenburg