Aanleg Rijnlandroute start in augustus op drie locaties
Voorschoten / Leiden – Het betreft nog een planning volgens kleine lettertjes “onder voorbehoud”, maar in a.s. augustus moet de aanleg van het eerste projectdeel van de Rijnlandroute daadwerkelijk van start gaan, zo meldt de provincie Zuid-Holland in een uitgebreide flyer die bezoekers van de informatieavond in Motel De Haagsche Schouw woensdagavond in handen kregen gedrukt.
 
Het eerste projectdeel omvat de aanleg van de nieuwe wegverbinding (N434) tussen de A4 en de A44, inclusief een tunnel onder Voorschoten en aanpassingen aan de A4 en de A44.
 
Zo zal de aanleg van het Knooppunt Ommedijk nabij de wijk Stevenshof waar de N434 op de A44 gaat aansluiten in augustus beginnen. Het eerste karwei om de N434 zelf mogelijk te maken betreft de aanleg van een speciale bouwweg en een werkterrein. Aan de oostkant van de N434, het knooppunt Hofvliet zijn het grote grond- en zandtransporten die de aanleg van een bouwweg vooraf gaan. 
 
Voor wat betreft de ruim 2.200 meter lange tunnel onder Voorschoten, die op een maximale diepte van circa 20 meter komt te liggen, wordt er vanuit gegaan dat de bouw van de ontvangstschacht van de boor in mei 2018 van start kan gaan, terwijl de daadwerkelijke start van de aanleg van de boortunnel voor juni 2019 op het programma staat.
 
De boor die voor de tunnel wordt gebruikt betreft een deels aangepaste machine die in Duitsland wordt ingezet voor de aanleg van een metrotunnel, zo liet een medewerker van de internationale aannemerscombinatie Cobol5 zich ontvallen.
 
Tijdens de informatieavond in Motel De Haagsche Schouw , die donderdag 29 juni vanaf 19.00 uur een reprise krijgt in een theehuis aan het Polderpad 8 in Leiden, waren nieuw kaartenmateriaal en grote stills van computergraphics te zien waarmee de details van de Rijnlandroute zichtbaar worden gemaakt.
 
Dankzij een computerprogramma dat veel wegheeft van Google Streetview is vanuit de lucht, maar ook vanaf straatniveau heel aardig te zien hoe de bestaande omgeving in meer of minder ingrijpende mate wordt veranderd door de aanleg van de Rijnlandroute.
 
Een aanwezige fietser die niet in het bezit was van een auto, ontdekte tot zijn verrassing dat er straks door de aanleg van nieuwe fietspaden een deels nieuwe fietsverbinding gaat ontstaan tussen Wassenaar en Leiden Zuid-West via de rand van de Papenwegse Polder.
 
De belangstelling was woensdagavond dermate groot dat de zaal nog voor de opening al goed gevuld was. Veel omwonenden hingen boven het illustratiemateriaal en velen vroegen de aanwezige medewerkers van de bouwcombinatie het hemd van het lijf. Sommigen maakten ook foto’s met hun mobiel. Soms ontstonden er ook beginnende discussies, bijvoorbeeld toen een inwoner van de Leidse Stevenshof het naadje van de kous wilde weten over de kans op schade aan zijn woning door de bouwwerkzaamheden.
 
Opvallend was dat grote vellen papier waarop uitgebreide informatie hing over de in gradaties te verwachten hinder op de verschillende locaties tijdens de bouwwerkzaamheden, niet in de zaal, maar op een aangrenzende gang hingen en daarmee voor veel bezoekers toch enigszins uit het zicht.
 
Tekst: Jos Knijnenburg