Wassenaar: niet overhaast reageren op brief Voorschoten
Wassenaar / Voorschoten - Hoewel de brief van het college van Voorschoten waarin zij aangeeft dat zij een fusie met Wassenaar “niet uitsluit”, vorige week was gericht aan het college van Wassenaar, gaat deze ook de gemeenteraad van Wassenaar aan, zo liet burgemeester Charlie Aptroot dinsdagavond tijdens een raadsvergadering in Wassenaar weten. Aptroot liet weten het “onverstandig” te achten om nu snel te reageren.  
 
De burgemeester van Wassenaar stelde vast dat er veel emoties in Voorschoten spelen en deze dreigen invloed te hebben op Wassenaar. “Laten we het hoofd koelhouden”. Het college van Wassenaar bereid een reactie op de brief voor, maar dat standpunt dient door de gemeenteraad te worden gedragen en derhalve leggen wij dat ook aan u voor, zo hield Aptroot de raad voor.
 
De “openbare brief” van het college van Voorschoten figureerde dinsdagavond in een motie van de lokale partij Hart voor Wassenaar welke aan de agenda was toegevoegd.
 
Daarin werd het college van Wassenaar opgedragen om, gegeven onder meer het feit dat “alle partijen in de raad” een verklaard voorstander van een zelfstandig Wassenaar zijn en dat er geen aanleiding is aan te nemen dat de raad een fusie met Voorschoten of een andere gemeente op het oog heeft, de brief uit Voorschoten te beantwoorden. En wel door de afzender aan te geven dat Wassenaar niet de intentie heeft om op langere termijn een fusie met derden aan te gaan en op kortere termijn een fusie “uitsluit”.  
 
Fractievoorzitter Henri Hendrickx van Hart voor Wassenaar die de motie indiende, deed de raadsleden in Wassenaar in een toelichting mondeling verslag deed van het dorpsgesprek in Voorschoten waar hij de maandagavond als enige Wassenaarse raadslid bij aanwezig was.
 
Hij stelde vast dat Voorschoten “objectief” meer met Leiden dan met Wassenaar deelt. “Emotioneel” ligt het volgens de “politieke verslaggever” uit Wassenaar, die zich wekelijks middels een persbericht tot  het electoraat in het dorp richt, echter genuanceerder. Dit omdat in zijn waarneming een deel van Voorschoten met Wassenaar en een ander deel juist met Leiden zou willen fuseren. 
 
De motie, waarin ook werd vermeld dat de voorgenomen ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke Werkorganisatie Duivenvoorde “alle mogelijkheden in zich hebben” om een toekomst als zelfstandige gemeente met vertrouwen tegemoet te zien, bleek politiek volstrekt kansloos.
 
Met alleen de indiener van de motie voor en de rest van de raad tegen werd de motie voortvarend weggestemd.
 
Dat gebeurde overigens pas nadat een aantal fracties een mondelinge stemverklaring hadden afgegeven. Enkele partijen tekenden daarbij nadrukkelijk aan dat hun stem tegen niet zou moeten worden opgevat als dat zij voorstander van een fusie zouden zijn. D66 vond het allemaal “te veel eer voor deze motie”, zo liet Eva van Rijen-Kernkamp subtiel weten.
 
Maar na het dorpsgesprek in Voorschoten ontaardde de raadsvergadering in Wassenaar krap 24 uur later alsnog in een prettig gesprek. Wethouder Freddy Blommers, die eerder op de avond uitgebreid het woord voerde om de Kadernota 2018 door de raad te loodsen, bleek in de raadszaal zijn verjaardag te vieren en trakteerde. De raad zong vervolgens “Lang zal ie leven”. Helaas off the record want burgemeester Aptroot schakelde het geluid, wellicht vanwege de vocale kwaliteiten van de raadsleden, even uit.
 
Tekst: Jos Knijnenburg