Eerst analyseren, communiceren en dan pas concluderen
Voorschoten – Waar de inwonersbijeenkomst in maart in de Dorpskerk vooral emotioneel was, had de bijeenkomst van maandagavond in het Bondsgebouw een veel zakelijker karakter. Openhartig werd gepraat over de toekomst van Voorschoten. Een pasklaar antwoord kwam er niet maar, zoals een van de inwoners het verwoordde, de gemeente moet eerst analyseren, communiceren en daarna pas concluderen.
 
Want Voorschoten moet kiezen. Wordt het de Leidse regio of Wassenaar? Burgemeester Bouvy-Koene legde uit waarom zij een brief stuurde aan Wassenaar. Er moet duidelijkheid moet komen van de partner in de werkorganisatie Duivenvoorde. Zit er een fusie in of niet? ‘We moeten gewoon weten waar we aan toe zijn!’
 
En dat is niet zo makkelijk, legde Marcel Cramwinckel uit. Hij zit voor Voorschoten in de stuurgroep Leidse Regio. ‘Leiden wil een grote bestuurlijke fusie, één gemeente. De overige vier gemeenten in de regio zijn daar nog niet van overtuigd.’ Maar, wees Cramwinkcel, een fusie met Wassenaar, dat veel meer op Den Haag is gericht, kan zo maar betekenen dat Voorschoten onderdeel wordt van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam. Welke keus er ook wordt gemaakt, de gevolgen voor de diverse samenwerkingen zijn groot en er moet gesneden worden.
 
Een meerderheid van de aanwezigen maandagavond denkt dat, gezien de schaal van Voorschoten en de vele taken, financiële zelfstandigheid in de toekomst in ieder geval niet haalbaar is. Fuseren dus.
En dan blijkt dat veel aanwezigen twijfelen aan een fusie met alleen Wassenaar. ‘Kijk ook naar Leidschendam-Voorburg, de zogenaamde groene long.’ Anderen twijfelen over Leiden want ‘kijk eens wat er gebeurde rondom de Rijnlandroute. Toen hadden we niets in te brengen!’ Burgemeester Bouvy-Koene wees er op dat Voorschoten eerst de bestuurskracht en de financiën op orde moet hebben. ‘Een keus maken vanuit je eigen kracht!’

De discussie werd gevoerd aan de hand van stellingen van de politieke partijen. In een enkel geval achterhaalde stellingen en dat klopt want ‘deze zijn drie weken geleden gemaakt toen de begrotingsscan nog niet bekend was’, vertelt Erik Maassen van de SP. En er is al veel geleerd van de begrotingsscan want Voorschoten geeft te veel uit. ‘Op dezelfde voet doorgaan, kan echt niet meer’, aldus wethouder financiën Daan Binnendijk. Voor 15 november moet er een sluitende begroting liggen maar waar moet Voorschoten bezuinigen?
 
En daar waren de aanwezigen het niet over eens. De voorzieningen als zwembad, bibliotheek, kinderboerderij, cultuur, sport, het moet allemaal blijven. ‘Er wordt veel gedaan met vrijwilligers, dus het kan’, zei directeur Jan van Leeuwen van de bibliotheek.’ En wethouder Binnendijk verwacht dat er veel meer taken aan vrijwilligers moeten worden overgelaten.

Maar voor velen was de discussie te vaag want over welke bedragen gaat het? Wat wordt uitgegeven aan welk onderdeel? Daarover wordt veel te weinig gecommuniceerd, vond iedereen. De begrotingsscan wordt komende donderdag besproken in de Commissie Burger en Bestuur, volgende week donderdag staat het onderwerp op de agenda van de raad.
 
‘Een goede discussie’, reageert Erik Maassen van de SP. ‘Er zijn zinnige dingen gezegd, onder andere over bezuinigingen. De OZB in Voorschoten is voor woningen is bijvoorbeeld wel hoog maar voor bedrijfspanden niet, dat kwam uit de begrotingsscan en werd vanavond weer genoemd. Het zou een half miljoen kunnen opleveren. Kijk, dat helpt. Het is goed om kritisch te kijken en je ziet wat er gebeurt als je inwoners serieus neemt, dan gaan zij zich ook serieus opstellen.
 
Ook de VVD was zeer tevreden. ‘Wij hebben een duidelijke richting gekregen. En daar ging het om. Nu gaan wij op details kijken en die sluitende begroting maken’, aldus Sjoerd van den Dool. CDA complimenteerde de inwoners. ‘Een gesprek in een zakelijke sfeer waarbij goede voorstellen werden gedaan. Ik heb het idee dat er een klein stukje vertrouwen in de politiek is terug gekomen. Als we het op een goede manier aanpassen, denk ik dat we een heel eind komen’, zegt Cees Bremmer.
 
De resultaten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie worden in september verwacht. Dan wordt duidelijk waar het in het verleden financieel mis is gegaan. Het onderzoek gaat terug tot 2002.
 
De inbreng van de inwoners stopt overigens niet met deze avond. Komende vrijdag zijn burgemeester en wethouders van 13.00 tot 14.00 uur op de markt om alle vragen te beantwoorden. Ook is er tijdens de Paardenmarkt gelegenheid om uw mening kenbaar te maken aan medewerkers van de gemeente.