'Kortebaan Voorschoten behoort tot Nederlandse top'

Voorschoten – Dertig jaar zitten ze in het bestuur van de Stichting Paardensport Voorschoten. Begonnen als commissielid, zijn Leo van Vliet en Jan Berg inmiddels respectievelijk voorzitter en penningmeester. En daar zijn ze trots op want “de Voorschotense kortebaan behoort tot de top van Nederland.” Op 28 juli wordt de Kortebaan op de Van Beethovenlaan verreden.

Er zijn flink wat overeenkomsten tussen voorzitter en penningmeester. Ze zijn op de dag af precies even oud en vieren dit jaar hun 70e verjaardag. Ook zijn ze beiden in 1986 begonnen. “Burgemeester De Kool was destijds voorzitter.” Beiden hebben ook een passie voor paarden. “Gekregen hoor want toen ik begon wist ik niets van de draf- en rensport”, zegt Leo. Jan daarentegen heeft zijn hele leven met paarden gewerkt. “Op de boerderij hadden we natuurlijk werkpaarden maar ik wist niets van dravers.”

Hoe het begon
De kortebaandraverij is onderdeel uit van de Paardenmarkt op 28 juli die al sinds de 13e eeuw in Voorschoten wordt gehouden. “De kortebaandraverij werd hier pas in 1924 officieel maar bestond al langer. Na de hooitijd, als de paarden werden verkocht, werden er op een paar honderd meter wedstrijden gereden tussen boerenzoons, -knechten en tuinders, vandaar de naam kortebaandraverij.”

Kortebaan
In Nederland worden zo’n 30 draverijen gehouden “Wat er zo speciaal aan is? De sfeer, het publiek, het wedden, de spanning”, zeggen de mannen. “Het is een heel circuit en iedereen kent mekaar. Men komt graag in Voorschoten omdat de baan hier wat korter is. Normaal 300 meter maar wij hebben 275 meter.”

Memorabel besluit
30 jaar kortebaandraverijen organiseren, dat moet wel wat van een mens vergen. “Nee hoor, het is vooral leuk”, zegt Jan. “Natuurlijk ben je eind juli druk bezig maar verder is het gewoon zaak je kop bij de les te houden en te zorgen dat de cijfers op orde zijn.” Jan was in 1996 de opvolger van Jan Hendriks als penningmeester.

Leo volgde in 2000 Jaap Engelen, voormalig directeur van de ANWB, als voorzitter op. Leo is de man van de beslissingen. Dat kwam hem twee jaar geleden op een flinke tweestrijd te staan. “Door de regen was de baan zo slecht dat we moesten besluiten de wedstrijd af te gelasten. Ja, ontzettend moeilijk vooral omdat we ons 90-jarig jubileum vierden en we daarom het Nederlands Kampioenschap toegewezen kregen. Maar als voorzitter moet je voor de veiligheid van mens en dier denken.”

Nieuwe regels
Door dit besluit is er wel een en ander veranderd in de kortebaandraverij. “Naar aanleiding van Voorschoten heeft de bond besloten dat elke kortebaandraverij zo nodig een uur later mag beginnen en zijn er nieuwe voorschriften voor het zand dat gebruikt wordt op de weg. Tegenwoordig ligt er drainzand, een uniek mengsel van verschillende soorten zand met een grote korrel, waar het paard geen last van heeft en dat het regenwater snel wegwerkt.”

Aan voorspellingen voor de editie 2016 wagen de mannen zich niet. “Wie er komen is pas een week van te voren bekend maar reken er op dat de beste paarden en jockeys van Nederland hier aan de start verschijnen, een garantie voor spannende races. Vooralsnog duimen we voor mooi weer!”

De Kortebaandraverij Voorschoten wordt gehouden op donderdag 28 juli en begint om 13.00 uur op de Van Beethovenlaan.