Online petitie voor openblijven zwembad Het Wedde

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Voorschoten / Ingezonden - Medio maart/april van dit jaar is er veel hectiek ontstaan aangaande de financiële huishouding van de gemeente Voorschoten. Er is toen door de gemeente een herstelbegroting geproduceerd waarin was opgenomen dat men haar financiële huishouding voor de komende jaren alleen op orde zou kunnen krijgen als men ervoor zou kiezen om o.a. het zwembad per 1 januari 2021 gaat sluiten.

Vanaf het moment dat bovenstaande in de pers is verschenen, hebben wij, maar zeer zeker ook u als bezoeker van het zwembad, ons stevig ingezet om tegen genoemd voorstel in opstand te komen. Wij hebben ruim 3000 getekende protestformulieren in het zwembad en in het dorp weten te realiseren en daarnaast is de petitie tegen sluiting van ons zwembad ook nog eens ruim 4000 x digitaal getekend en ondersteund. Bij elkaar dus ruim 7000 getekende steunbetuigingen om het zwembad open te willen houden.

Wat is er daarna dan gebeurd?

Samen met onze Raad van Beheer en met name onze voorzitter zijn er na april diverse gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke wethouder(s). Tevens is er een onderzoek geweest van de Rekenkamercommissie, waaruit in hun rapportage duidelijk naar voren is gekomen dat het plaatselijke bestuur in samenwerking met de Raad van de gemeente Voorschoten, de afgelopen jaren meer geld heeft uitgegeven dan men had.

Het gevolg daarvan is dat het verantwoordelijke bestuur (burgemeester en wethouders) inmiddels is afgetreden. Er was reeds een plaatsvervangend burgemeester, maar ook de 3 verantwoordelijke wethouders zijn afgelopen jaar allemaal vertrokken en inmiddels vervangen door nieuwe.

Dit nieuwe bestuur heeft nu, anno oktober 2017, een programmabegroting voor de periode 2018-2022 opgesteld, waarin nog steeds is opgenomen dat men het zwembad per 1 januari 2021 wil sluiten en ook het Cultureel centrum zal per 1 januari 2021 opgeofferd worden.

U leest steeds in allerlei persberichten dat het zwembad de gemeenschap jaarlijks € 400.000,-- kost, welke wordt onderverdeeld in € 200.000,-- exploitatiesubsidie en € 200.000,-- jaarlijks groot onderhoud om ons zwembad ook up to date en veilig te kunnen houden.

Vervolgens gaat men met ons iedere keer een 5-jarige overeenkomst aan om de exploitatie van o.a. het zwembad voor de gemeente te mogen verzorgen. Dit houdt dus in dat we over een periode van 5 jaar € 1.000.000 aan exploitatiesubsidie ontvangen. Dit is geld om de kosten die het runnen van een zwembad met zich meebrengt af te kunnen dekken.

Na elke contractperiode van 5 jaar wordt de balans opgemaakt en wordt er gekeken of wij de volledige subsidie van 1 mlj. volledig hebben opgemaakt, eraan tekort kwamen, of er misschien zelfs aan over hebben gehouden. In ons geval hebben wij door een goede exploitatie en door continue aan de weg te timmeren met nieuwe activiteiten en acties, de afgelopen 20 jaar (dus 4 contractperiodes) altijd geld terug kunnen geven aan de gemeente. Overigens vragen wij dan vaak ook of wij een deel van dit overschot mogen investeren in het zwembad. Denk hierbij onder andere aan de zonnepanelen die op het dak van het zwembad liggen.

Ook voor de uitvoering van groot onderhoud maken wij jaarlijks een plan op basis van een Meer jaren Onderhoud Planning, welke nota bene door de gemeente zelf is goedgekeurd. In dit onderhoud jaarplan nemen wij dan zaken op die echt uitgevoerd moeten worden om ons zwembad ook voor de toekomst veilig en netjes te houden. Ook van deze jaarbudgetten hebben wij regelmatig geld teruggegeven aan de gemeente omdat e.e.a. goedkoper uitviel dan geraamd was.

Helaas echter heeft het plaatselijke bestuur, in combinatie met haar ambtelijk apparaat haar totale beschikbare financiële middelen niet altijd correct uitgegeven of men heeft zichzelf zwaar overschat. Bovenstaand vaak alleen maar om de plaatselijke burgers te “pleasen”. Nu, oktober 2017 zien de burgemeester en haar wethouders geen andere mogelijkheid dan sluiting van het zwembad onderdeel te laten zijn van het herstelplan van hun meer jaren begroting.

Wij weten echter allemaal dat de plaatselijke politieke partijen allemaal hebben uitgesproken dat zij sluiting van het zwembad per 1 januari 2021 niet wenselijk achten. Naar mijn idee wordt er dus nu opnieuw een discussie tussen bestuur van de gemeente en de gemeenteraad gevoerd over genoemde begroting tot en met 2022. Het zal er m.i. op neer gaan komen dat de gemeenteraad aan haar bestuur laat weten het niet eens te zijn met sluiting van het zwembad per 2021.

Vervolgens zal dan ditzelfde bestuur aan de gemeenteraad gaan vragen hoe zij dan denken dit “gat” op te vangen in de meerjarenbegroting. Hoe dit 'spel' uiteindelijk gaat aflopen kan natuurlijk niemand voorspellen, maar wij, Raad van Beheer en ondergetekende in samenwerking met het personeel en u zullen er alles aan doen om de plaatselijk politiek ervan te overtuigen dat zij hun financiën op een andere manier op orde moeten krijgen.

Natuurlijk zullen we daarom ook weer de steun van u als bezoeker gaan vragen door het invullen van een nieuwe petitie om ons zwembad open te houden. Doet u met ons mee?
Ons zwembad is van groot belang voor gezondheid, vertier, sociaal contact, educatie, veiligheid, sport en verenigingen etc. Wees strijdvaardig en kom op voor het zwembad!

Teken de petitie op: zwembadhetweddeopen.petities.nl maak een digitaal protest en stuur door !!

Sportfondsen Voorschoten B.V.
Gerard van Hal, directeur.